organik ürünler

postmodern yaklaşım

postmodern yaklaşım

kimlikler, sosyal yapılar anlam geliştirme süreci olarak görülebilir. burada önemli olan anlam oluşturma ve algıda açık katılımdır. farklılıkların, çoğulculuğun ve göreceliliğin söz konusu olduğu örgütsel yapılar karşımıza çıkar. bu noktada iletişim, genel anlamı ile örgütlemeyi, karar vermeyi ve etkilemeyi üreten süreçtir. açık katılımcı demokrasi bütün diğer iletişim amaçlarının yerini alacaktır. iletişim perspektifi açısından etkenlik, etkililik ve enformasyon transferi söz konusudur. böylece iletişim araştırması daha çok katılımcı iletişim pratikleri hakkında olacak ve kontrol süreçlerine eleştirel bakacak veya ortadan kaldıracaktır. post modernizm, geçmişten uzaklaşmayı ( bir yere veya ortama ait olmamayı), otorite yapıları hakkında şüpheciliği, anlamların belirsizliği ve kültürünü temsil eden teorik yaklaşımdır.
ipek sıva eşya depolama uluslararası evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat